Cookies

Mercedes-Benz Česká republika používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies nám pomáhají i při identifikaci zvláště populárních oblastí naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. V případě vašeho souhlasu lze osobní údaje uložit v cookies, například k usnadnění chráněného přístupu on-line, takže nemusíte opakovaně zadávat uživatelské ID a heslo. Naše webové stránky si můžete prohlížet samozřejmě i bez cookies. Většina prohlížejících programů akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk můžete zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte "neakceptovat cookies". Přesné nastavení této funkce najdete v návodu k vašemu prohlížeči. Cookies, které se do vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Pokud ale nebudete akceptovat cookies, může to vést k omezení funkcí našich nabídek.

x
Ochrana údajů

Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek a také Vaším zájmem o naši společnost a naše produkty. Bereme ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme ve smyslu ustanovení právních předpisů země, ve které sídlí úřad zodpovědný za zpracování údajů. V ostatních aspektech se naše politika ochrany údajů řídí kodexem ochrany údajů platným pro společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Webové stránky společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Kodex ochrany údajů
Získávání a zpracovávání osobních údajů

V případě, že navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů a účelová vazba
Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. používá Vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se výrobků a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných národních právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost volby
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich výrobcích a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s posíláním informací nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli přístup k Vašim údajům zablokovat. Další informace najdete na příslušné webové stránce.

Cookies
Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies nám pomáhají také při zjišťování navštěvovanosti naší internetové nabídky. Z tohoto důvodu můžeme obsah našich webových stránek cíleně přizpůsobit Vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. V případě Vašeho souhlasu lze osobní údaje uložit v cookies, například k usnadnění chráněného přístupu on-line, takže nemusíte opakovaně zadávat uživatelské ID a heslo.
Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Bezpečnost
Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila u nás shromažďované údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace
Na požádání Vám Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. nebo příslušný zástupce ve smyslu platného práva podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud jste se zaregistrovali jako uživatelé, nabízíme Vám možnost vidět Vaše osobní údaje a případně je vymazat nebo změnit. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.
Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na našeho Data protection koordinátora (koordinátor zabývající se ochranou osobních údajů), který Vám je k dispozici se svou pracovní skupinou nejen v případě žádostí o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Podvodné emaily
Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Vás nikdy nebude žádat o zaslání osobních údajů prostřednictvím e-mailu. V případě, že budete takto kontaktováni ze strany třetí osoby, která by se vydávala za zástupce naší společnosti, prosíme, nereagujte na takovéto podvodné e-maily.

Data protection generální ředitel
Chief officer corporate data protection
Prof. Dr. Alfred Büllesbach
Daimler AG
HPC 0824
D-70546 Stuttgart
Deutschland

x
Obchodní podmínky


Aktuální znění Obchodních podmínek naleznete zde (PDF).x
Získejte bonus 1000 Kč!

Abychom Vám cestu do značkového servisu ještě více zjednodušili, připravili jsme pro Vás kromě paketových cen také bonus 1000 Kč včetně DPH. Platí pro vozy starší 5 let. Ten získáte jednoduchou registrací, při které vyplníte pouze pár základních údajů.

Po registraci obdržíte potvrzující email. Během 3 dnů proběhne ověření existence VIN kódu Vašeho vozidla. Následně od nás emailem obdržíte servisní poukaz na jehož základě můžete čerpat bonus.
Bonus můžete uplatnit na paketové ceny nabízené na tomto webu, ale také na jakékoliv další servisní práce.

Platnost bonusu je podmíněna jednorázovým odběrem servisních služeb v minimální výši 1500 Kč včetně DPH a vztahuje se pouze na servisní práce provedené na Vámi registrovaném vozidle!

Poukaz je platný 90 kalendářních dnů od zaslání na Vaši emailovou adresu.

Poukaz si před návštěvou našeho servisu prosím vytiskněte!

x